25 lutego 2020 roku
poczta
zaloguj się
 
Indeks Leków MP
medycyna praktyczna dla lekarzy

Grupa ATC: C09D - Preparaty złożone zawierające antagonistów receptorów angiotensyny II podgrupy, opisy

Opisy substancji