25 maja 2019 roku
poczta
zaloguj się
 
Indeks Leków MP
medycyna praktyczna dla lekarzy

Grupa ATC: C08 - Antagoniści wapnia podgrupy, opisy

Grupy ATC

  • C08C - Wybiórczy antagoniści wapnia o dominującym działaniu naczyniowym podgrupy, opisy
  • C08D - Wybiórczy antagoniści wapnia o bezpośrednim działaniu nasercowym podgrupy, opisy
  • C08E - Niewybiórczy antagoniści wapnia podgrupy, opisy
  • C08G - Preparaty złożone zawierające antagonistów wapnia i diuretyki podgrupy, opisy