20 kwietnia 2021 roku
poczta
zaloguj się
 
Indeks Leków MP
medycyna praktyczna dla lekarzy

Redakcja

baza danych leków: Liliana Czukowska, Joanna Korzeniowska, Agnieszka Ligęza, Katarzyna Mądry, Arkadiusz Pogrzebielski, Bartłomiej Rogoż, Joanna Rogoż, Adrianna Wirkijowska, lek. Bernard Wirkijowski

opisy substancji i preparatów: Magda Baran, Piotr Bęben, Grażyna Biesiada, Elżbieta Bohatkiewicz, Iwona Chmielarczyk-Koszykowska, Liliana Czukowska, Danuta Dzierżanowska, Anna Gołuńska, Kinga Kowalska-Duplaga, Barbara Gryglewska, Jarosław Gucwa, Magdalena Kasprzyk, Izabella Kierzkowska, Joanna Korzeniowska, Agnieszka Ligęza, Piotr Kopiński, Anna Korkosz, Mariusz Korkosz, Wojciech Kostarczyk, Maciej Kostyk, Agnieszka Kubisz, Maria Marczak, Monika Mazanek, Katarzyna Mądry, Adam Nazim, Grzegorz Pałka, Ewa Płaczkiewicz, Arkadiusz Pogrzebielski, Bartłomiej Rogoż, Joanna Rogoż, Tomasz Rogula, Mikołaj Spodaryk, Bożena Stobierska-Dzierżek, Łukasz Strzeszyński, Hanna Szajewska, Roman Topór-Mądry, Zbigniew Wcisło, Adrianna Wirkijowska, Jerzy Zduleczny

współpraca: Witold Fendrych, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Iwona Sarota, Mateusz Sidor, Paulina Sisofo, Wojciech Strojny, Patrycja Brzukała

korekta językowa: Krystyna Fedko, Grażyna Stuczyńska, Iwona Żurek

baza danych: Jakub Lipiński, lek. Bernard Wirkijowski

projekt graficzny: Łukasz Łukasiewicz

opracowanie informatyczne: Paweł Czernikowski, Grzegorz Horodecki, Monika Jurczak, Maciej Kaźmierzak, Radosław Kaźmierczak, Grzegorz Horodecki, Paweł Jedwabny, Janisław Juszczyk

adres redakcji:
Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki
tel. +4812 2934000
fax +4812 2934010
e-mail: listy@mp.pl

Autorzy, konsultanci i redaktorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w Indeksie leków były możliwie najbardziej aktualne i dokładne. Wydawnictwo informuje, że przedstawione informacje dotyczą poszczególnych substancji i mogą nie być zarejestrowane dla wszystkich wymienionych preparatów, a ostateczne decyzje dotyczące stosowania leku powinny być oparte na materiałach źródłowych, w tym zarejestrowanych przez producenta leku. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z korzystaniem z niniejszej publikacji.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do redakcji Indeksu Leków Medycyny Praktycznej.